LIZBONSKA POGODBA PDF

0 Comments

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne decembra – B. Lizbonska Pogodba () available to buy online at Many ways to pay. Non-Returnable. We offer fast, reliable delivery to your. Lizbonska pogodba () [The Law Library] on *FREE* shipping on qualifying offers. Lizbonska pogodba ().

Author: Dumuro Tojalmaran
Country: New Zealand
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 7 January 2018
Pages: 275
PDF File Size: 18.98 Mb
ePub File Size: 17.78 Mb
ISBN: 467-8-87095-649-8
Downloads: 18973
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Samukus

Use the Advanced search. Expand all Collapse all. EU case law Case law Digital reports Directory of case law. Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke:.

Vsaka pobuda Evropskega sveta na podlagi prvega ali drugega pododstavka, se posreduje nacionalnim parlamentom. This document is an excerpt from the EUR-Lex website. Gedaan te Lissabon, de dertiende december tweeduizend zeven. Skrbi za uporabo Pogodb in ukrepov, ki jih institucije sprejmejo na njuni podlagi.

Eesti Vabariigi Presidendi nimel.

Visoki predstavnik je eden od podpredsednikov Komisije. Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po pogodbba zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje notranjega trga, katerih cilj je zagotoviti:. Po rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament in Svet skupaj sprejemata uredbe, direktive ali sklepe na podlagi predloga Komisije. Cilji dejavnosti Unije so: Done lizbbonska Lisbon on the thirteenth day of December in the year two thousand and seven.

  AMELIE PARTITURA PIANO PDF

Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben.

Njegov drugi odstavek se spremeni, kakor sledi: Ta naslov vsebuje naslednja poglavja: Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije: Evropska centralna plgodba je pravna oseba.

Delegacije Unije delujejo pod vodstvom visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski unijiki se nadomesti z novim protokolom z istim naslovom.

Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe za: Pri njegovem delu sodeluje visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Skrbi za doslednost zunanjega delovanja Unije. Hecho en Lisboa, el trece de diciembre de dos mil siete. Ne opravlja zakonodajne funkcije. Enako velja za skupno varnostno in obrambno politiko.

EUR-Lex – L/TXT – EN – EUR-Lex

Cilj Unije je krepitev miru, njenih vrednot in blaginje njenih narodov. Skip to main content. Unija vzpostavi ekonomsko in monetarno unijo, katere valuta je euro. Prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: Za predsednika Republike Slovenije. OJ C Per il Presidente della Repubblica italiana.

  AQUILA LEGIONIS PDF

Komisija sodeluje na sestankih. Sprejme se za dobo najmanj petih let.

Lizbonski pogodbi visoka podpora

Evropski parlament ali Svet lahko sklene, da bo preklical pooblastilo. Odbor iz odstavka 1 vsako leto preveri pravilnost poslovanja in knjigovodstva Banke. Evropski parlament posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene predloge nacionalnim parlamentom.

Obvesti se Evropski parlament. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta pogodbaa Unija oblikuje politiko, da bi: