ERICH FROMM ANATOMIJA LJUDSKE DESTRUKTIVNOSTI PDF

0 Comments

Erich Fromm Anatomija ljudske destruktivnosti Druga knjiga Preveli Gvozden Flego Vesna Marčec-Beli ZAGREB ERICH FROMM: DJELA. Download Fromm, Erich – Anatomija Ljudske Destruktivnosti – 2. Knjiga. Get this from a library! Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti: prva knjiga.. [Erich Fromm].

Author: Doulrajas Yok
Country: Malta
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 16 April 2010
Pages: 210
PDF File Size: 17.23 Mb
ePub File Size: 9.34 Mb
ISBN: 800-2-22062-139-7
Downloads: 62504
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Julkree

Neophodan je velik napor, ja sno miljenje i vodstvo uenja velikih humanista. Njemu je potrebna odreena psihika ravnotea da ne bi izgubio sposobnost djelo vanja; sve to je neophodno za odravanje njegove psihike rav notee ovjeku je vitalno vano kao i ono to slui njegovoj fi zikoj ravnotei.

Tako je ovjek bio definiran kao racionalno bie, kao drutvena ivotinja, ivotinja koja moe pra viti orua homo faber ili ivotinja koja pravi simbole. Would you also like to submit a review for this item? Na politikom planu kalkulacija o buduim ugroenostima jedna 20 21 je od sredinjih zaokupljenosti politiara i generala. Ako ne moe izabrati ni put ljubavi, 58 ni put simbioze, problem se moe rijeiti tako da se ovjek odno si iskljuivo prema sebi narcisoidnost ; tada on postaje svijet i voli svijet volei sebe.

Kao prvo, defen zivna agresija je reakcija na ugroenost. Izgleda da su za to odgovorni neizbjena sporost ovjekovog ekonomskog i drutvenog razvoja i injenica da su religije kooptirali oni ija je drutvena funkcija bila vladanje i manipuliranje ljudima. Teko da je mo gao vie uiniti za potvrdu moje interpretacije. Da bi se uvjerilo narod u to da je ugroen, potreban je, iznad svega, medij jezika; bez toga bi go tovo sva sugestija bila nemogua.

Da nikakvo obea nje snanije ne apelira na srce ovjeka, dokazuje pojava da ak i voe koji ele uguiti slobodu smatraju erifh obeati je. Jedinstvo se moe uspostaviti i podreivanjem cjelokupne energije jednoj obuhvatnoj strasti, kao to je strast za unitavanjem destructi onmoi, slavom ili vlasnitvom. Nakon tog naglog rasta brzina razvoja se izrazito smanju je; pa ipak, ak ni kod odrasla ovjeka ne postoji toka nakon koje prestaje razvoj i nestaju mogunosti za reorganizaciju na kon bolesti ili povrede.

  DOUGLAS E COMER COMPUTER NETWORKS AND INTERNETS 4TH EDITION PDF

You may have already requested this item.

Posebno poslije francuske revolucije, s pojavom ve likih narodnih armija umjesto relativno malih armija koje su se sastojale od profesionalnih vojnika, voama nacije nije lako rei narodu da treba ubiti ili biti ubijen zato to industrija treba jef tinije sirovine, jeftiniju radnu snagu ili nova trita. Prije no to ponem elim podsjetiti itaoca da, suprotno bihevioristikoj te oriji, slijedea analiza svih tipova agresije ima za predmet agre sivne porive, bez obzira na to jesu li ili nisu izraeni u agresiv nom ponaanju.

Parenje ivotinja pokatkad ostavlja dojam okrutne agresije mu jaka; promatranja obrazovanih promatraa navode da stvarnost 41 ne odgovara tom prividu i da, bar meu sisavcima, mujak nika ko ne ozljeuje enku. Da nije bilo tih ciljeva, od kojih su neki navedeni u tajnim ugovorima, mir bi bio zakljuen ne koliko godina ranije i bili bi poteeni ivoti nekoliko milijuna ljudi na obje strane.

Borei se za svoje ciljeve, oni se u stvari bore za svoje zdravlje. Zvaninu dozvolu za taj novi napor dala je Anna Freud na kraju kongresa, oprezno dodajui: O uzrocima rata Najvaniji sluaj instrumentalne agresije je rat.

Erich Fromm – Anatomija Ljudske Destruktivnosti 2 – [PDF Document]

To primarno ljudsko iskustvo je po sebi ukorijenje no u ovjekovoj egzistencijalnoj situaciji. Motivi su bili mnogostruki: Imaju ih svi ljudi, njihovo je ispunjenje neophodno da eric ovjek ostao zdrav, kao to je zadovoljenje organskih nagona neophodno da bi ostao iv.

Postoje i drugi, suptilniji emotivni motivi koji omoguuju rat, a nemaju nita zajedniko s agresijom. Prije no to zaponemo tu raspravu, osvrnimo se na pitanje metode. Skiciranje pro grama drutvenih promjena koje bi to postigle zadaa je kojom se, oito, nije mogue baviti u okvirima ove knjige.

Erich Fromm – Anatomija Ljudske Destruktivnosti 2

Kada se takva osoba suoi s temeljno razliitim totalnim pogledom na ivot, ocjenjuje ga ludim ili djetinjastim budui da jedino sebe smatra loginom.

Ako ovjek krade ili pljaka jer on i njegova obitelj nemaju ni mini malnu koliinu hrane koja im je potrebna, agresija je, jasno, in motiviran fiziolokom neophodnou. U prouavanju depresija i dosade mogue je nai obiman ma terijal koji pokazuje da destruktuvnosti osjeaj osuenosti na neefikasnost tj. Postoji samo jedan pristup jedinstvu koji moe biti uspjean a nemarivanjem erixh, ve potpunim razvijanjem ljudskog uma i lju bavi. Ali tome nije tako.

  AMANCO DEVELOPING SUSTAINABILITY SCORECARD PDF

Editions of The Anatomy of Human Destructiveness by Erich Fromm

Karakter se moe shvatiti kao ljudski nadomjestak za nedostatne ivotinjske instinkte; on je ovjekova druga priroda. Netko se moe bojati da bi bio kanjen, da ne bi bio voljen ili da bi bio ponien kada bi za njegove potisnute porive saznali drugi ili on sam, ukoliko se radi o samopotova-nju i voljenju fromk sebe. Izvedeni su mnogi eksperimenti da bi se prouila veza izmeu agresije i kastracije mujaka ili uinka utrcavanja mukih hor mona u kastriranog mujaka.

Njeni instinkti je opskrbljuju i kartom i ciljevima. Trebali bismo 43 pustiti da formulacija teorije agresije saeka dok od naih kli nikih istraivanja ne doznamo mnogo vie o stvarnim konsti-tuensima agresivnosti.

Kao rezul tat, veina djece se predaje i vie vole podlonost no stalno mu enje. Usporedi Primitivno ratovanje u 8.

Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti : prva knjiga.

Meutim, ta su lica sporna budui da se procjenjuje da postotak XYY meu stanovnitvom varira izmeu 0,53, Ipak vjerujem da upravo s evolucionog stajalita moemo oekivati nov uvid u problem prirode ovjeka. Teza da je rat uzrokovan ljudskom destruktivnou potpuno je apsurdna svakome tko i najpovrnije poznaje povijest.

Meutim, najkodljiviji fenomeni agresije, koji transcendiraju samoouvanje i samodestrukciju, zasnovani su na karakteristinoj osobini ovjeka iznad biolokog nivoa, naime na njegovoj sposobnosti stvaranja simbolikih univerzuma misli, je zika i ponaanja. Lino saopenje od pokojnog dra D. U odnosu prema stvarima alternativa je u stvaranju ili destru-iranju.

Moraju se iznai potpuno novi oblici decentralizacije kao 40 i nove drutvene i politike strukture koje e zavriti s drutvom anomije, s masovnim drutvom koje se sastoji od milijuna ato ma. Takoer izgleda da je takva tvrdnja realistiki i racio nalni vrijednosni sud jer ga dijele mnogi lanovi iste grupe.