DEJTONSKI SPORAZUM TEKST PDF

0 Comments

za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma Zakon o dječjoj zaštiti – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. DEJTONSKI SPORAZUM. Home · DEJTONSKI SPORAZUM Sengenski sporazum · [Don Miguel Ruiz] – Peti Sporazum Sa Samim Sobom. U isto vrijeme, potrebno je istaći da je Dejtonski sporazum implicintno stavio Bosnu i U isto vrijeme, tekst sporazuma je bio dovoljno jasan i precizan u svojoj.

Author: Karan Zulkijas
Country: Somalia
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 2 March 2004
Pages: 193
PDF File Size: 8.28 Mb
ePub File Size: 9.87 Mb
ISBN: 767-4-90463-933-5
Downloads: 14098
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zoloshicage

DEJTONSKI SPORAZUM – PDF Free Download

Arbitraza za podrucje Brckog 1 Stranke su se slozile o obvezujucoj arbitrazi spornog dijela granicne crte izmedju entiteta u podrucju Brckog, naznacene na karti prilozenoj kao Dodatak.

U provedbi toga prava NATO ce se potruditi u okviru svih razumnih granica s odgovarajucim vlastima Republike Bosne i Hercegovine koordinirati i uzeti u obzir njihove potrebe i zahtjeve.

Drago mi je sto s tim u vezi u ime vlasti i naroda BiH u pismu S. Na temelju prilozene karte u mjerilu 1: Ako se prije toga ne postigne nagodba, sporove u sporaum s tumacenjem ili primjenom ovog sporazuma rjesavat ce se izmedju Savezne Republike Jugoslavije i predstavnika NATO-a diplomatskim sredstvima.

Suradnja Komisija, transportno poduzece i druga javna poduzeca moraju suradjivati u potpunosti sa svim organizacijama koje su ukljucene u provedbu mirovnog sporazuma, ili koje imaju bilo kakvo ovlastenje od Vijeca sigurnosti Ujedinjenih naroda, ukljucujuci i Medjunarodni sud za ratne zlocine na podrucju bivse Jugoslavije.

IPTF ce se sastojati od osoba yekst moralnih kvaliteta, s iskustvom na podrucju primjene zakona.

DEJTONSKI SPORAZUM

Komisija ce, preko svog osoblja ili za to ovlastene medjunarodne ili nevladine organizacije, imati ovlastenje za pristup pojedinim i svim evidencijama o vlasnistvu u Bosni i Hercegovini, te pojedinim i svim nekretninama smjestenim u Bosni i Hercegovini u svrhu pregleda, procjene i ocjene u svezi s razmatranjem zahtjeva.

NATO moze zaposliti lokalno osoblje koje ce telst dalje podlijegati lokalnim zakonima i propisima. Osnivanje transportnog poduzeca 1 Stranke, priznavajuci hitnu potrebu za osnivanjem javnog poduzeca za organiziranje i upravljanje prometnom infrastrukturom, kao sto su to ceste, zeljeznicke pruge i luke, na obostranu korist, ovime u tu svrhu osnivaju Transportno poduzece Bosne i Hercegovine “transportno poduzece”.

Konvencija u svezi sa statusom izbjeglica,i njezin Protokol, Stranke znaju i suglasne su da ce IFOR imti pravo osigurati vojnu telst za ta prenijeta podrucja od trideset 30 dana po prijenosu vlasti sve do devedeset i jednog 91 dana po prijenosu vlasti, ili sto je moguce prije prema odredbi zapovjednika IFOR-a, kada ta podrucja mogu zauzeti snage entiteta kojemu se ona prenose.

  JESS STEARN PDF

Vozila, plovila i letjelice upotrebljene u potpori Operacije nece podlijegati zahtjevima u pogledu dozvola ili registracije, niti komercijalnom osiguranju.

Dejtonski mirovni sporazum – Wikipedia

Vozila, plovila i letjelice u tranzitu nece spofazum zahtjevima u pogledu dozvola ili registracije, niti komercijalnom osiguranju, NATO ce se smjeti koristiti zracnim lukama, cestama i lukama bez placanja pristojbi ili naknada.

Ako to ne bude slucaj, predsjednik i dopredsjednici sastaju se kao komisija i pokusavaju ishoditi suglasnost u roku hekst tri dana nakon glasovanja. Ne smiju se poduzimati nikakve umjetne promjene, osim sporazumom medju Strankama. Priznajuci potrebu za sveobuhvatnim sporazumom radi okoncanja tragicnog sukoba u regiji, Pozdravljajuci napredak postignut tijekom mirovnih pregovora odrzanih u Zracnoj bazi Wright-Patterson, Ohio, Zeleci postici mir i prosperitet u cijeloj Bosni i Hercegovini i regiji, Sporazumjele su se kako slijedi: Moja Vlada namjerava pridonijeti uspostavi redovitog putnickog i teretnog zeljeznickog vejtonski na pruzi koja povezuje Bosansku Krupu, Bosanski Novi, Bosansku Dubicu i Bosansku Gradisku suradjujuci na nacin predvidjen clankom 2.

U tu svrhu postojat ce Komisija za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, kako stoji u Aneksu 6 Opceg okvirnog sporazuma.

Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije zena NATO ce biti spprazum od dostavljanja popisa ili druge uobicajene carinske dokuimentacije o osoblju, opremi, materijalima i namirnicama na ulazu, izlazu ili prijelazu teritorija Savezne Republike Jugoslavije u okviru potpore Operaciji. Vlada Republike Bosne i Hercegovine potvrdjuje da ce za Operaciju biti potrebno koristenje komunikacijskih kanala. Preostala tri clana odabire predsjednik Europskog suda za ljudska prava nakon konzultacija s Predsjednistvom.

Pismo izaslanstva bosanskih Srba predsjedniku Slobodanu Milosevicu pismo je u izvorniku na srpskom jeziku a u Daytonu je prevedeno spoeazum engleski i u tom je prijevodu postalo dokument posrednih pregovora “Izaslanstvo SR Jugoslavije, Predsjednik Slobodan Milosevic, vodja izaslanstva SRJ Gospodine Predsjednice, Pisemo Vam u vezi s mirovnim sporazumom i dokumentima koji trebaju biti parafirani na zavrsetku mirovnih pregovora u Ohiu.

Nadalje, Stranke su se slozile da ce zajedno s predstavnicima OESS-a uspostaviti komisiju radi lakseg rjesavanja eventualnih sporova. Visoki predstavnik moze po potrebi zatraziti sastanak Komisije. Opci okvirni sporazum o BiH Aneks 1-A: Ako bilo koja Stranka odbije, ometa ili uskrati Dejtonsi to pravo pracenja, promatranja i pregleda, to ce se smatrati krsenjem ovog Aneksa, i Stranka koja ga je prekrsila izlozit ce se vojnoj akciji IFOR-a, ukljucujuci primjenu dejttonski sile radi osiguranja postovanja sporasum Aneksa.

  ASBATANKVOY CHARTER PARTY PDF

Strana za koju se utvrdi da krsi ljudska prava mora, u odredjenom razdoblju, pismeno objasniti kako ce prihvatiti zakljucke. U ime Republike Srpske htio bih Vas uvjeriti da ce se Republika Srpska drzati svojih obveza slorazum ispuniti svoje obveze u vezi s pristupom i statusom snaga opcenito, ukljucujuci osobito svoje obveze prema NATO-u. Predsjednik predlaze ministra vanjskih poslova, ministra vanjske trgovine, kao i druge ministre prema potrebi, koji preuzimaju duznost nakon potvrde od strane Zastupnickog doma.

Obavijesti Stranke su duzne djelotvorno obavijestiti o uvjetima ovog Sporazuma cjelokupnu Bosnu i Hercegovinu.

Strane potvrdjuju da ceprihvatiti povratak osoba koje su napustile njihov teritorij,ukljucujuci i one koje su dobile privremenu zastitu trecih zemalja. Na navedene materijale i usluge nece se placati porez na promet ili drugi porezi. Svaki let vojnih letjelica s nepokretnim krilima ili helikoptera u Bosni i Hercegovini bez izricitog dopustenja zapovjednika IFOR-a podlijegat ce vojnoj akciji IFOR-a, ukljucujuci primjenu vojne sile radi osiguranja postovanja.

To ce obuhvacati, uz ostalo, pravo na taborenje, manevriranje, smjestanje i koristenje svih podrucja ili sredstava potrebnih za potporu, vjezbe i operacije. Umjetne promjene rijecnog toka nece utjecati na promjene granicne crte izmedju entiteta, osim ako se dogovori drugacije. Vjece se moze sastajati i na drugim lokacijama, gdje ona odredi, ako se tako zahtijeva za pojedini slucaj, te se moze sastati bilo na kojem mjestu gdje se to cini pogodnim za pregled vlasnistva, isprava i drugih stvari.

Stalna izborna komisija Stranke su suglasne osnovati stalnu izbornu komisiju koja ce biti odgovorna za provedbu buducih izbora u Bosni i Hercegovini. Svaka osoba s pravom glasa i takvim kvalifikacijama moze biti sudac Ustavnog suda.